Hàm COUNTIF, cách sử dụng hàm đếm có điều kiện trong Excel

Excel cung cấp 1 số hàm đếm khác nhau như đếm ô trống, ô không trống, ô chứa giá trị số hoặc những ô chứa kí tự cụ thể nào đó...vv  Có nhiều hàm đếm như vậy nhưng trong bài viết này, chúng ta sẽ chỉ tập trung vào hàm COUNTIF cơ bản, được sử dụng để đếm ô có điều kiện tự thiết lập thông qua các ví dụ dưới đây.

Cấu trúc hàm COUNTIF

Hàm COUNTIF có cấu trúc như sau:

=COUNTIF(range, criteria)

Trong đó:

  • range: Vùng chứa các ô muốn đếm
  • criteria: điều kiện bạn muốn thiết lập dưới dạng một số, kí tự hoặc một logic sẽ chỉ định những giá trị nào sẽ được đếm

Ví dụ về việc sử dụng hàm COUNTIF đơn giản trong Excel

Ứng dụng hàm COUNTIF cơ bản với chữ cái và số

Cho bảng dưới đây. Yêu cầu đếm số người giới tính Nam và đếm số người tuổi 24

Hàm COUNTIF, cách sử dụng hàm đếm có điều kiện trong Excel 1Tại đây, chúng ta sẽ sử dụng hàm COUNTIF để đếm những ô chứa giá trị thỏa mãn trùng khớp với điều kiện. Cú pháp tương ứng trong ví dụ:

=COUNTIF($C$2:$C$31,G2) hoặc =COUNTIF($C$2:$C$31,”Nam”) đếm số lượng ô chứa giá trị “Nam” trong vùng C2 đến C31

=COUNTIF($D$2:$D$31,G6) hoặc =COUNTIF($D$2:$D$31,24) – đếm số lượng ô chứa giá trị “24” trong vùng C2 đến C31.

Lưu ý: Criteria không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Bởi vậy, Nam hay NAM, nam thì cũng như nhau cả thôi.

Sử dụng COUNTIF kết hợp những kí tự đại diện ( WILDCARD)

Kí tự đại diện (Wildcard) được sử dụng để thay thế các kí tự khác trong ô. Có 3 kí tự đại diện là dấu sao (*), dấu hỏi (?), dấu ngã (~).

Hãy cùng xem ví dụ:  Trong ví dụ này, ta sẽ đếm cho 2 trường hợp: những người có họ Lê; những người có tên Phong. 

Đầu tiên, ta sử dụng dấu (*) thay thế cho cụm kí tự. Đối với những người họ Lê, ta sử dụng cú pháp “Lê*” tại vùng điều kiện; hoặc $G$8 & “*” nếu tham chiếu tới ô G8.  "*Phong" hoặc "*"&$G$5

=COUNTIF($B$2:$B$31,$G$2&"*")

=COUNTIF($B$2:$B$31,"*"&$G$5)

Kết hợp hàm COUNTIF cơ bản, ta có thể  đếm được số lượng ô thỏa mãn điều kiện.

Hàm COUNTIF, cách sử dụng hàm đếm có điều kiện trong Excel 2


Sử dụng hàm COUNTIF đếm với các phép so sánh lướn nhỏ bằng

Đối với việc đếm sử dụng điều kiện là các phép so sánh lớn hơn (>), nhỏ hơn (<) hoặc bằng (=), có hai kiểu đặt điều kiện thường được sử dụng luân phiên nhau đó là điều kiện trực tiếp và điều kiện tham chiếu.

Với điều kiện trực tiếp ta đặt toàn bộ trong dấu nháy kép như sau: “>=a” với >= là phép so sánh, a là giá trị số được so sánh.

Với điều kiện tham chiếu ta đặt phép so sánh trong dấu nháy kép, kết hợp cùng kí tự &: “>=”& G2với >= là phép so sánh, G2 là ô được tham chiếu tới.

Ví dụ cũng bảng trên đếm số lượng người trên 24 tuổi trở lên

Hàm COUNTIF, cách sử dụng hàm đếm có điều kiện trong Excel 3

Ứng dụng hàm COUNTIF lọc giá trị trùng lặp

Ví dụ trên là một ứng dụng đơn giản của hàm COUNTIF trong các hoạt động như lọc email khách hàng, lọc tên… bị trùng lặp. Có lẽ tới đây, các bạn đều đã nhận ra cách làm rồi phải không? Hãy tính số lần xuất hiện của giá trị muốn tìm trong cột tổng và chuyển bài toán về lọc các giá trị trả về theo số tự nhiên.

Hàm COUNTIF, cách sử dụng hàm đếm có điều kiện trong Excel 4

Trên đây chỉ là những ví dụ cơ bản nhất của COUNTIF còn rất nhiều biến tấu và cách sử dụng khác vì vậy các bạn cần thường xuyên luyện tập nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc!

Bình luận