Hướng dẫn sử dụng hàm UNIQUE trong Excel có ví dụ chi tiết

Hàm UNIQUE là hàm vô cùng hữu ích để lọc dữ liệu trong Excel tại một vùng dữ liệu nhất định, liệu bạn đã biết cách thực hiện? Nếu chưa, mời bạn tham khảo bài hướng dẫn cách sử dụng hàm UNIQUE trong Excel cực kì đơn giản chỉ với một vài thao tác dưới đây và cùng thực hiện nhé!

  • Bài viết được thực hiện trên laptop hệ điều hành Windows, phiên bản Microsoft Excel 365
  • Ở các phiên bản Excel cũ hơn bạn có thể xem qua cách lọc dữ liệu trong Excel để thao tác nhé!
  • Bạn có thể tải ví dụ để làm quen nhé

1.Hàm UNIQUE trong Excel là gì?

Định nghĩa: Hàm UNIQUE là hàm tính giúp lọc ra các giá trị duy nhất trong một danh sách hoặc dãy ô một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Ứng dụng:

  • Nhanh chóng lọc ra giá trị duy nhất trong bảng tính.
  • Có thể kết hợp với nhiều hàm trong Excel.
  • Tiện lợi, thuận tiện trong công việc.

Hàm UNIQUE

2.Công thức của hàm UNIQUE


Công thức hàm UNIQUE:=UNIQUE(array, by_col, occurs_once)

Trong đó: 

  • array: Là một vùng, cột hoặc hàng mà bạn cần lọc ra những giá trị duy nhất.
  • by_col: Là tham số không bắt buộc có giá trị mặc định là FALSE sắp xếp theo hàng và TRUE sắp xếp theo cột.
  • occurs_once: Là tham số không bắt buộc có giá trị mặc định là FALSE lọc lấy ra đại diện mỗi giá trị 1 lần và TRUE lọc lấy ra giá trị chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất trong array.

Công thức của hàm UNIQUE

3.Ví dụ của hàm UNIQUE

Hàm UNIQUE dùng để tìm giá trị duy nhất trong bảng

Ví dụ 1: Tìm giá trị duy nhất trong bảng sau.

Tìm giá trị duy nhất trong bảng

Bước 1: Nhập công thức =UNIQUE(A2:A10) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả (B2).

Nhập công thức =UNIQUE(A2:A10) và nhấn Enter vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả (B2).

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả. Kết quả hiển thị gồm 5 giá trị duy nhất, có nghĩa là chỉ những giá trị này xuất hiện trong dãy ô (A2:A10).

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Hàm UNIQUE kết hợp với hàm SORT

Ví dụ 2: Lập một danh sách giá trị duy nhất theo thứ tự tăng dần.

Lập một danh sách giá trị duy nhất theo thứ tự tăng dần.

Bước 1: Nhập công thức =SORT(UNIQUE(A2:A10)) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả (B2).

Nhập công thức =SORT(UNIQUE(A2:A10)) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả (B2).

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả. Bạn có thể thấy, sự kết hợp của hai hàm này sẽ lấy ra những giá trị duy nhất xuất hiện trong bảng và được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

4.Những lưu ý khi sử dụng hàm UNIQUE trong excel

Lọc trùng theo cột trong bảng dữ liệu

Ví dụ 3: Lọc ra danh sách các mặt hàng bán được (không trùng) của mỗi nhân viên.

ọc ra danh sách các mặt hàng bán được (không trùng) của mỗi nhân viên.

Bước 1: Nhập công thức =UNIQUE(B3:D3;TRUE;FALSE) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả (B9).

Nhập công thức =UNIQUE(B3:D3;TRUE;FALSE) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả (B9).

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Bước 3: Từ ô nhập công thức (B9), bạn chỉ cần kéo chuột xuống các dòng còn lại để hiện tất cả kết quả của các nhân viên khác.

Từ ô nhập công thức (B9), bạn chỉ cần kéo chuột xuống các dòng còn lại để hiện tất cả kết quả của các nhân viên khác.

Lấy giá trị xuất hiện duy nhất một lần trong danh sách

Ví dụ 4: Tìm những khách hàng đã sử dụng dịch vụ duy nhất một lần trong danh sách.

Tìm những khách hàng đã sử dụng dịch vụ duy nhất một lần trong danh sách.

Bước 1: Nhập công thức =UNIQUE(B2:B10;;TRUE) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả (C2).

Nhập công thức =UNIQUE(B2:B10;;TRUE) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả (C2).

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.


Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Trên đây là bài viết hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm UNIQUE trong Excel để lọc dữ liệu trong một vùng nhất định đơn giản, nhanh nhất  và có ví dụ chi tiết. Chúc các bạn thực hiện thành công và hẹn gặp lại ở bài viết tiếp theo.

Tham khảo thêm

Bình luận

Có Thể Bạn Quan Tâm ?