Hàm Round, cách dùng hàm làm làm tròn Round trong Excel

Nếu bạn thường xuyên làm việc với bảng tính trong Excel nhất là khi sử dụng cách công thức tính toán thì chắc hẳn sẽ gặp phải những trường hợp phải làm tròn để việc trình bày đẹp mắt hơn cũng như tính toàn so sánh dễ dàng hơn. Trong trường hợp này chúng ta phải sử dụng hàm ROUND. Nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm ROUND trong Excel hãy theo dõi bài viết này của  thủ thuật vn nhé

1. Hàm ROUND()

Cú pháp hàm ROUND như sau

=ROUND(number,n)

Trong đó:

  • number: Số cần làm tròn.
  • n: Là đối số,  n có thể âm hoặc dương.

Hàm ROUND khi n=0

Khi n=0: Ta làm tròn tới số nguyên gần nhất.

Ví dụ =ROUND(6.5) cho kết quả là 7.0

Hàm ROUND khi n<0

Ta làm tròn về phía trái của dấu thập phân.

  • N = -1 thì làm tròn đến hàng chục
  • N = -2 làm tròn đến trăm và
  • N = -3 là đến hàng nghìn...

Ví dụ: 

=ROUND(6.6,-1)= 10

=ROUND(4.6,-1)= 0

Hàm ROUND Khi n>0:

Ta làm tròn về phía bên phải dấu thập phân.

Ví dụ 

=ROUND(6.65,2) = 6.7

=ROUND(6.64,2) = 6.6

2. Ví dụ cách dùng hàm làm làm tròn Round trong Excel

Cho bảng dữ liệu sau, tính điểm trung bình tới số thứ 2 sau dấu thập phân

Hàm Round, cách dùng hàm làm làm tròn Round trong Excel 1

Kết quả như sau :

Hàm Round, cách dùng hàm làm làm tròn Round trong Excel 2

Như đã thấy thông thường chúng ta thường sử dụng n>0 khi sử dụng hàm ROUND này trong Excel.

Hàm ROUND là một trong những hàm tính toán cơ bản nhất trong Excel, tuy vậy bạn cũng cần nắm rõ cú pháp để sử dụng hàm làm tròn ROUND trong Excel cho đúng. Chúc các bạn thành công.

Tham khảo thêm

Bình luận

Có Thể Bạn Quan Tâm ?