Hướng dẫn bỏ gạch chân màu xanh đỏ word 2003- 2019

Trong Word đôi khi chúng ta thấy có những gạch chân màu xanh đỏ đừng lo lắng đó là tính năng phát hiện lỗi chính tả của Microsoft.  Chắc năng này không giành cho tiếng Việt nên chúng mới thấy những gạch màu đó. Nếu bạn cảm thấy khó chịu với chức năng phát hiện lỗi chính tả đó của Word thì có thể tắt nó đi theo thủ thuật bên dưới nha.

Hướng dẫn bỏ gạch chân màu xanh đỏ word 2003- 2019

Những gạch chân màu đỏ này khá khó chịu đúng không

Hướng dẫn bỏ gạch chân màu xanh đỏ word 2003- 2019 1

Với word 2003

Trên thanh Menu, bạn bấm chọn tab Tools => Options. Cửa sổ Options hiện ra, bạn chọn tab Spelling & Grammar và lần lượt bỏ chọn tại 2 vị trí Check spelling as you typeCheck Grammar as you type, rồi nhấn OK là xong.


Hướng dẫn bỏ gạch chân màu xanh đỏ word 2003- 2019 2


Với word 2007, 2010, và 2013

Bạn nhấn vào menu trên cung bên trái của word, chọn Word Options.


Hướng dẫn bỏ gạch chân màu xanh đỏ word 2003- 2019 3


Click vào Proofing, sau đó dấu tích 4 ô như trong hình dưới.


Hướng dẫn bỏ gạch chân màu xanh đỏ word 2003- 2019 4


Với word 2016, word 2019

Vào File => Options

Hướng dẫn bỏ gạch chân màu xanh đỏ word 2003- 2019 5

Vào Proofing bỏ check những dòng sau

  • Check spelling as you type
  • Mark grammar error as you type
  • Frenquently confused words
  • Check grammar with spelling


Hướng dẫn bỏ gạch chân màu xanh đỏ word 2003- 2019 6

Kết quả 

Hướng dẫn bỏ gạch chân màu xanh đỏ word 2003- 2019 7


Tham khảo thêm

Bình luận

Có Thể Bạn Quan Tâm ?