Công thức tính diện tích hình bình hành, chu vi hình bình hành

Hình bình hành là một trường hợp đậc biệt của hình thang thế nên ta có thể áp dụng cách tính diện tích hình thang để tính diện tích hình bình hành được. Thế nhưng ngược lại chúng ta không thể sử dụng công thức tính diện tích hình bình hành để tính diện tích hình thang được. Bạn còn nhớ công thức tính diện tích hình bình hành, chu vi hình bình hành hay không ? Nếu không thì cũng chả sao cả chỉ cần đọc bài viết này bạn sẽ nhớ lại công thức tính diện tích hình bình hànhchu vi hình bình hành ngay thôi.

1. Khái niệm hình bình hành là gì?

Hình bình hành(HBH) là tứ giác có 2 cặp cạnh đối song song với nhau hoặc 1 cặp cạnh đối song song và bằng nhau. 

Tính chất của HBH

  • Trong hình bình hành có 2 góc đối bằng nhau; 
  • 2 đường chéo sẽ cắt nhau tại trung điểm của hình.

2. Công Thức Tính Diện Tích Hình Bình Hành

Diện tích hình bình hành: Diện tích hình bình hành được tính bằng tích của cạnh đáy nhân với chiều cao.

S= a * h

Trong đó

  • a: cạnh đáy của hình bình hành
  • h: chiều cao (nối từ đỉnh tới đáy của một hình bình hành)

Ví dụ: Có một hình bình hành có chiều dài cạnh đáy CD = 8cm và chiều cao nối từ đỉnh A xuống cạnh CD (h) dài 5cm. Hỏi diện tích của hình bình hành ABCD bằng bao nhiêu?

Áp dụng công thức tính diện tích hình bình hành ở trên ta có được công thức tính diện tích HBH ABCD như sau

S (ABCD) = a x h = 8 x 5 = 40 cm2

Ví dụ trên đây chỉ mang tính chất cơ bản và khá dễ áp dụng phải không nào, đối với các bài toán phức tạp hơn, chúng ta làm cần vận dụng thêm mối tương quan giữa các thành phần trong một công thức và các công thức khác để giải quyết bài toán.

3. Cách tính chu vi hình bình hành

Khái niệm về chu vi hình bình hành: 

Chu vi của một hình bình hành bằng 2 lần tổng một cặp cạnh kề nhau bất kỳ. Nói cách khác, chu vi hình bình là tổng độ dài của 4 cạnh hình bình hành.

Công thức tính chu vi hình bình hành:

Công thức: C = (A+B) X 2

Trong đó:

  • C : Chu vi hình bình hành
  • a và b: Hai cạnh bất kỳ của hình bình hành

Ví dụ tính chu vi hình bình hành 

Cho một hình bình hành ABCD có hai cạnh a và b lần lượt là 5 cm và 7 cm. Hỏi chu vi của hình bình hành ABCD bằng bao nhiêu?

Áp dụng công thức tính chu vi hình bình hành ta có công thức tính chu vi HBH ABCD như sau:

C = (a +b) x 2 = (7 + 5) x 2 =12 x 2 = 24 cm

4. Bài tập áp dụng cách tính chu vi, diện tích hình bình hành

Bài tập 1: 

Cho hình bình hành ABCD có chiều cao hạ xuống cạnh CD là 5, chiều dài CD là 15, hãy tính diện tích hình bình hành ABCD

Bài giải:

Ta có công thức tính S (ABCD) = 5 * 15 = 75 cm2

Bài tập 2:

Mảnh đất HBH (Hình bình hành) có cạnh đáy là 47m, mở rộng mảnh đất bằng cách tăng các cạnh đáy của hình bình hành này thêm 7m thì được mảnh đấtHBH mới có diện tích hơn diện tích mảnh đất ban đầu là 189m2. hãy tính diện tích mảnh đất ban đầu.

Lời giải:

Phần diện tích tăng thêm chính là diện tích hình bình hành có cạnh đáy 7m và chiều cao là chiều cao của mảnh đất hình bình hành ban đầu.

Chiều cao mảnh đất là: 189 / 7 = 27 (m)

Vậy => dện tích mảnh đất hình bình hành ban đầu là: 27 *47 = 1269 (m2)

5. Lời kết:

Diện tích hình bình hành được áp dụng trong đời sống khác nhiều vì vậy các bạn cần nhớ nó càng lâu càng tốt nhé. Nếu không thể nhớ được hãy bookmark lại trang này để xme mỗi khi cần nhé, Chúc các bạn thành công!

Tham khảo thêm

Bình luận

Có Thể Bạn Quan Tâm ?