Ý nghĩa của những biểu tượng cảm xúc Emoticon hay dùng?

Thường xuyên lướt mạng xã hội chắc hẳn chúng ta thường xuyên thấy các biểu tượng cảm xúc Emoticon. Có lẽ chính bạn cũng dùng nhiều các biểu tượng cảm xúc này. Thế nhưng thực sự bạn đã hiểu đúng ý nghĩa của những biểu tượng cảm xúc (Emoticon) hay dùng này chưa?  Từ mặt cười, khóc, lêu lêu ... đều có ý nghĩa của nó và dưới đây là ý nghĩa của những biểu tượng cảm xúc hay dùng sẽ được thủ thuật vn tổng hợp lại được 

Ý nghĩa của những biểu tượng cảm xúc Emoticon hay dùng?

Emoticon giúp bạn dễ dàng diễn tả cảm xúc của mình với bạn chat như vui, buồn, tức, nhớ, yêu… Mặc dù các mạng xã hội như Facebook, Zalo… thường xuyên cập nhật mới các Emoticon, Sticker nhưng các biểu tượng cảm xúc cơ bản vẫn rất thông dụng.

Mặc dù rất dễ đoán được ý nghĩa của các biểu tượng cảm xúc nhưng có thể đôi khi bạn không hiểu đúng ý nghĩa thật sự của nó.

Dưới đây là ý nghĩa của những biểu tượng cảm xúc cơ bản có thể đã gắn bó với nhiều bạn từ thời Yahoo.

Ý nghĩa của những biểu tượng cảm xúc cơ bản được sử dụng khi chat

 

Bây giờ bạn đã hiểu được ý nghĩa thực sự của các biểu tượng cảm xúc mình hay dùng hay chưa? Coment  biểu tượng cảm xúc bạn hay dùng ở dưới nhé.

Bình luận