Hướng dẫn cách xóa lịch sử xem, lịch sử tìm kiếm trên Youtube

Thông thường chúng ta hay đăng nhập vào youtube để có thể like, sub cho những kênh mình yêu thích. Nếu bạn đăng nhập vào youtube theo mặc định youtube sẽ lưu lại toàn bộ tìm kiếm và lịch sử video bạn đã xem. Vì vậy khi người khác sử dụng máy tính hoặc điện thoại của bạn sẽ biết được bạn đã xem gì, tìm kiếm gì trên youtube. Nếu bạn không muốn người khác biết được video bạn xem và lịch sử tìm kiếm của bạn trên Youtube thì hãy làm theo hướng dẫn bên dưới của thủ thuật vn nhé.

Chú ý: Lịch sử xem lịch sử tìm kiếm video trên youtube chỉ lưu lại khi bạn đã đăng nhập youtube bằng tài khoản google của mình. Nếu không muốn youtube lưu lại 1 là xóa đi 2 là không đăng nhập

1. Các xóa lịch sử tìm kiếm, lịch sử xem Youtube trên máy tính

1.1. Xóa từng lịch sử tìm kiếm, lịch sử xem

Bước 1: Tại trang chủ Youtube bạn nhìn vào Menu bên trái và nhấn chọn phần Lịch sử 


Hướng dẫn cách xóa lịch sử xem, lịch sử tìm kiếm trên Youtube 1

 Tiếp tục nhìn sang cửa sổ bên phải, nhấn tích vào lịch sử xem sau đó nhấn tiếp vào nút dấu x bên phải video để xóa video khỏi lịch sử xem

Hướng dẫn cách xóa lịch sử xem, lịch sử tìm kiếm trên Youtube 2


Bước 2: Nhấn sang tab  Lịch sử tìm kiếm , nhấn vào nút x để xóa khỏi lịch sử tìm kiếm .


Hướng dẫn cách xóa lịch sử xem, lịch sử tìm kiếm trên Youtube 3


1.2. Xóa toàn bộ lịch sử tìm kiếm, lịch sử xem 

Bước 1: Tại trang chủ Youtube trong menu trái nhấn chọn Lịch sử rồi nhìn sang ô bên phải. Tích chọn vào Lịch sử xem và nhìn xuống dưới sẽ thấy dòng Xóa tất cả lịch sử xem . Nhấn vào dòng đấy để xóa 

Hướng dẫn cách xóa lịch sử xem, lịch sử tìm kiếm trên Youtube 4

Bước 2: 1 cửa sổ xác nhận xuất hiện chọn nút XÓA LỊCH SỬ XEM để đồng ý xóa hết các video đã xem trên youtube 


Hướng dẫn cách xóa lịch sử xem, lịch sử tìm kiếm trên Youtube 5


Bước 3: Tích vào Lịch sử tìm kiếm , nhấn tiếp nút  Xóa tất cả lịch sử tìm kiếm.


Hướng dẫn cách xóa lịch sử xem, lịch sử tìm kiếm trên Youtube 6

Bước 4: 1 cửa sổ xác nhận nhấn vào Xóa tất cả lịch sử tìm kiếm để đồng ý xóa.

Cách không cho Youtube lưu lại lịch sử tìm kiếm và lịch sử xem

Chúng ta cũng có thể cài đặt để youtube không lưu lại lịch sử xem lịch sử tìm kiếm nữa bằng cách nhấn vào Tạm dừng lịch sử xem và Tạm dừng lịch sử tìm kiếm trong các tab tương ứng.


Hướng dẫn cách xóa lịch sử xem, lịch sử tìm kiếm trên Youtube 7

Hướng dẫn cách xóa lịch sử xem, lịch sử tìm kiếm trên Youtube 8


2. Các xóa lịch sử tìm kiếm, lịch sử xem Youtube trên điện thoại Android

2.1. Xóa từng lịch sử xem video , lịch sử tìm kiếm

Bước 1: Mở app Youtube, nhấn vào tab Tài khoản  (hình người) rồi  tiếp tục nhấn vào tùy chọn Lịch sử và quyền riêng tư

Hướng dẫn cách xóa lịch sử xem, lịch sử tìm kiếm trên Youtube 9

Bước 2: Nhấn chọn Quản lý tất cả hoạt động

Hướng dẫn cách xóa lịch sử xem, lịch sử tìm kiếm trên Youtube 10

Bước 3: Nhấn vào dấu 3 chấm dọc ở cạnh video nhấn Xóa để xóa video đã xem trong lịch sử xem youtube

Hướng dẫn cách xóa lịch sử xem, lịch sử tìm kiếm trên Youtube 11

2.2. Xóa toàn bộ lịch sử tìm kiếm, lịch sử xem

Bước 1: Mở app Youtube, nhấn vào tab Tài khoản  (hình người) rồi  tiếp tục nhấn vào tùy chọn Lịch sử và quyền riêng tư

Hướng dẫn cách xóa lịch sử xem, lịch sử tìm kiếm trên Youtube 12

Bước 2: Nhấn chọn Quản lý tất cả hoạt động

Hướng dẫn cách xóa lịch sử xem, lịch sử tìm kiếm trên Youtube 13

Bước 3: Sau khi xóa lịch sử xem ngay lập tức bạn sẽ thấy thông báo  Đã xóa lịch sử xem .

Bước 4: Quay lại cửa sổ Cài đặt, bạn nhấn tiếp vào tùy chọn Xóa lịch sử tìm kiếm .

Bước  5: Cửa sổ xác nhận hiện ra bạn nhấn nút Xóa lịch sử để đồng ý xóa.

Sau khi xóa lịch sử tìm kiếm xong, bạn sẽ thấy thông báo  Đã xóa lịch sử tìm kiếm .

Chúng ta cũng có thể cài đặt để youtube không lưu lại lịch sử xem và lịch sử tìm kiếm nữa bằng cách gạt vào nút Tạm dừng lịch sử xem và Tạm dừng lịch sử tìm kiếm trong các tab tương ứng.


3. Các xóa lịch sử tìm kiếm, lịch sử xem Youtube trên iPhone/iPad

3.1. Xóa từng lịch sử xem, lịch sử tìm kiếm

Bước 1: Mở app Youtube, nhấn vào tab Tài khoản  (hình người) rồi  tiếp tục nhấn vào tùy chọn Lịch sử .

Bước 2: Nhấn chọn nút  3 chấm dọc bên phải video muốn xóa chọn  Xóa khỏi lịch sử xem 

3.2. Xóa toàn bộ lịch sử tìm kiếm, lịch sử xem

Bước 1: Mở app Youtube, nhấn nút  3 chấm dọc  góc trên cùng bên phải và chọn Cài đặt .

Bước 2: Nhấn vào tùy chọn  Xóa lịch sử xem  trong phần Bảo mật. Cửa sổ xác nhận hiện ra bạn nhấn nút  Xóa lịch sử  để đồng ý xóa.

Bước 3: Sau khi xóa lịch sử xem ngay lập tức bạn sẽ thấy thông báo  Đã xóa lịch sử xem .

Bước 4: Quay lại cửa sổ Cài đặt, bạn nhấn tiếp vào tùy chọn Xóa lịch sử tìm kiếm .

Bước  5: Cửa sổ xác nhận hiện ra bạn nhấn nút Xóa lịch sử để đồng ý xóa.

Sau khi xóa lịch sử tìm kiếm xong, bạn sẽ thấy thông báo  Đã xóa lịch sử tìm kiếm .

Chúng ta cũng có thể cài đặt để youtube không lưu lại lịch sử xem và lịch sử tìm kiếm nữa bằng cách nhấn vào Tạm dừng lịch sử xem và Tạm dừng lịch sử tìm kiếm trong các tab tương ứng.

Bình luận